Centrumplan Zuidbroek

Gisteravond heeft in een volle zaal in de Broeckhof een informatieavond over de centrumplannen Zuidbroek plaatsgevonden.

Wethouder Ploeger had in juni beloofd dat hij in september terug zou komen naar de bevolking en een duidelijke vergelijking van beide plannen zou presenteren met de financiële onderbouwing. Tim Willems-Kruize had de presentaties die hij eerder gegeven heeft bijeengevoegd en liet dit aan de zaal zien. Behalve een wijziging van de aanvoerroute bij plan B was er niets gewijzigd. Er was geen financieel overzicht, noch een vergelijking tussen beide plannen in bijvoorbeeld aantal woningen, parkeerplaatsen of vierkante winkelmeters.

Het college stuurt aan op een supermarkt die niet aan de straat ligt, maar achter een bestaand pand, op de oude ‘Tandemlocatie’.
De VVD heeft grote moeite met dit plan. De consequenties van een keuze voor dit plan:

 • Het dichtgetimmerde pand van Tepper blijft nog jaren het straatbeeld van Zuidbroek bepalen.
 • De aankoop van de Novy en 3 woningen aan het Tielmanslaantje blijkt weggegooid geld, terwijl er nieuwe panden aan de Spoorstraat moeten worden aangekocht.
 • De nieuwe supermarkt ligt buiten het bestaande winkelgebied, de huidige winkels zullen er niet van profiteren.
 • Door de plaatsing ligt de supermarkt uit het zicht en zal deze geen forensen aantrekken
 • Er zullen problemen ontstaan bij de aanvoer van voorraden.

De gemeente heeft -ondanks beloften- nog altijd geen openheid van financiële zaken laten zien. Het is daardoor niet mogelijk een goede vergelijking tussen de financiële consequenties van beide plannen te maken. Hierin zal ook meegenomen moeten worden dat er een bestemmingsplanwijziging nodig is voor plan B en dat een keuze hiervoor zal leiden tot langdurige juridische procedures.

Het is op z’n minst vreemd te noemen dat de gemeente eerst alles heeft voorbereid voor plan A, draagvlak bij de bevolking heeft gecreëerd en vervolgens dit allemaal lijkt weg te gooien, zonder hiervoor argumenten aan te dragen.

Buiten dit alles geldt dat de bevolking van Zuidbroek, die al jaren verstoken is van een supermarkt, in overgrote meerderheid plan A steunt. In een democratie zou de gemeente niet lichtvaardig om mogen gaan met deze diepgevoelde wens.

Details over beide centrumplannen vindt u in het onderzoeksrapport van Goudappel Coffeng. Klik hier om dit rapport te bekijken

Tags: ,

Trackbacks/Pingbacks

 1. uberVU - social comments - 25 oktober 2009

  Social comments and analytics for this post…

  This post was mentioned on Twitter by marchesp: @remyvanmannekes Jij bent journalist, check de feiten, niet de media. http://bit.ly/3npFEZ en van mijn eigen hand: http://bit.ly/2dVCsf

 2. Jaaroverzicht Politiek Menterwolde 2009 (2) « Menterwolde Opnieuw - 30 december 2009

  […] eerdere toezeggingen wordt er niets nieuws gepresenteerd op een informatieavond centrumplan Zuidbroek. Ook de beloofde financiële […]

Leave a Reply