VVD Menterwolde niet overtuigd van fusieplannen

Het college van B&W in de gemeente Menterwolde stelt voor om tot een bestuurlijke fusie tussen Veendam, Pekela en Menterwolde te komen. Dit is het gevolg van een onderzoek van de 3 gemeenten, met instemming van de meerderheid van de raad. De VVD heeft indertijd hier niet mee ingestemd, omdat ze wilde dat er niet alleen onderzoek werd gedaan naar een samenwerking, maar ook naar een herindeling en de toekomst als zelfstandige gemeente, om een goede afweging te kunnen maken.

De beoogde samenwerking in het kort
Al sinds 2006 onderzoeken de gemeenten de mogelijkheden tot samenwerking. De vorm die nu gekozen is bestaat nog nergens in Nederland. Uitgangspunt is dat de drie gemeenten hun zelfstandigheid bewaren, terwijl er toch bespaard wordt. Er wordt een werkmaatschappij opgericht. Bijna alle ambtenaren zullen naar deze organisatie gedetacheerd worden. Alleen de gemeentesecretarissen zullen bij de gemeentes zelf blijven. De gemeentes zullen diezelfde ambtenaren dan weer inhuren om de taken uit te voeren. Op deze manier hoeft dus niet iedere gemeente bijvoorbeeld een eigen afdeling Systeembeheer te hebben.

De bezwaren van de VVD
In hoofdlijnen heeft de VVD Menterwolde de volgende bezwaren tegen het plan:

 • Ambtenaren worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en de wethouder. In deze samenwerkingsvorm wordt de afstand tussen de politieke bestuurders en de ambtenaren die het werk doen een stuk groter. Om dit op te vangen zullen er bestuurlijk adviseurs worden ingehuurd. Dit levert geen besparing op, maar een extra bestuurslaag met bijbehorende kosten.
 • Het college heeft de VVD fractie er niet van kunnen overtuigen dat dit plan de kwaliteit van de gemeente zal verbeteren, laat staan dat er besparingen gehaald zullen worden.
 • De kosten van de fusie zijn enorm, terwijl er grote risico’s aan het plan kleven. Naar schatting gaat het hele project meer dan €5,5 miljoen kosten, terwijl het rijk al duidelijk heeft gemaakt hieraan niet bij te dragen. Het is nog onzeker hoeveel de samenwerking gaat opleveren. Met het bedrag dat het de gemeente Menterwolde gaat kosten, zouden projecten als Multifunctioneel Centrum Noordbroek, het centrumplan Zuidbroek en Hereweg Meeden een stuk eenvoudiger doorgang vinden.
 • Het is volstrekt onduidelijk of deze fusie een voordeel oplevert ten opzichte van een herindeling of zelfstandigheid. Zeker is wel dat, bij een eventuele herindeling, het rijk wél bijdraagt in de kosten.

Tot slot
Het besluit tot deze fusie is in de praktijk onomkeerbaar. Er zijn teveel onbeantwoorde vragen en onzekerheden over de werkelijke kosten en opbrengsten. Een gemeente zou een dergelijk risico niet moeten nemen met gemeenschapsgeld. Zolang het college geen duidelijke afweging van de voor- en nadelen van meerdere alternatieven maakt kan de VVD niet instemmen met dit voorstel.
Uiteindelijk gaat het er om dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening een impuls krijgt tegen redelijke kosten. Zolang deze afweging niet gemaakt wordt, zal de VVD een duidelijk NEE laten horen.

Tags: ,

Trackbacks/Pingbacks

 1. Menterwolde groet Wassenaar 5 | Marc Hesp - 3 december 2009

  […] over een voorstel tot ambtelijke fusie met 2 buurgemeenten: Veendam en Pekela. Onze partij heeft weken geleden al aangegeven waarom we niet overtuigd zijn van dit plan. De voorgestelde fusie is een ambtelijk […]

 2. Menterwolde groet Wassenaar (5) | vvdnext.nl - 3 december 2009

  […] over een voorstel tot ambtelijke fusie met 2 buurgemeenten: Veendam en Pekela. Onze partij heeft weken geleden al aangegeven waarom we niet overtuigd zijn van dit plan. De voorgestelde fusie is een ambtelijk […]

 3. Maarten Prinsen online » Blog Archive » Menterwolde groet Wassenaar 5 - 3 december 2009

  […] over een voorstel tot ambtelijke fusie met 2 buurgemeenten: Veendam en Pekela. Onze partij heeft weken geleden al aangegeven waarom we niet overtuigd zijn van dit plan. De voorgestelde fusie is een ambtelijk […]

 4. Raad stemt tegen voorstel samenwerking MPV « Menterwolde Opnieuw - 4 december 2009

  […] Mieke Bos heeft tegen het voorstel gestemd. Enige weken geleden heeft de VVD al grote twijfels bij het plan geuit. Nu bleek dat de andere partijen -op GroenLinks […]

 5. Jaaroverzicht Politiek Menterwolde 2009 (2) « Menterwolde Opnieuw - 30 december 2009

  […] stemt de raad nog niet in met de samenwerking MPV. VVD is duidelijk en Jan Batelaan beargumenteert waarom de partij nog niet overtuigd is. De PvdA schuift het besluit door naar […]

Leave a Reply