Keuze centrum van belang voor heel Menterwolde

Al jaren is de dichtgetimmerde supermarkt inwoners een doorn in ’t oog. Het college heeft nu een voorstel gedaan om dit pand te laten staan en een supermarkt op de oude Tandemlocatie te realiseren. Dit ondanks dat deze variant duurder is dan het door 94% van de bevolking gewenste plan A. Alle partijen zijn ervan doordrongen dat het wachten en de besluiteloosheid lang genoeg geduurd heeft.

Het besluit dat donderdag genomen wordt heeft grote financiƫle gevolgen voor heel Menterwolde, het gaat immers om een groot bedrag, wat door de hele gemeente wordt opgebracht. Dit alleen al zou voldoende kunnen zijn om niet voor het duurdere plan B te kiezen, mede omdat het minder knelpunten oplost dan plan A.

Om het proces te versnellen en bovendien optie A nog goedkoper te maken, zal de VVD donderdag een motie voor een wijziging indienen.
In hoofdlijnen komt de motie hierop neer:planVVD

  • Het Novypand wordt niet afgebroken, maar verkocht met behoud van winkelbestemming.
  • De damwand van de oude supermarkt wordt afgebroken, waardoor het oude bankgebouw -na renovatie- ook terug naar de markt kan, met appartementen erboven.
  • Er wordt een nieuwe supermarkt gerealiseerd met ingangen aan voor- en achterzijde, achter de huidige supermarkt.
  • Naast het bankgebouw, waar nu de supermarkt staat, wordt een plein met parkeergelegenheid gerealiseerd. De rest van de parkeergelegenheid wordt achter de nieuwe supermarkt gerealiseerd.
  • Langs de Pijpstraat wordt een appartementencomplex gerealiseerd.
  • Het perceel van de erven Wolda wordt niet aangekocht. Indien later blijkt dat wegens succes extra parkeergelegenheid nodig is, kunnen onderhandelingen opnieuw starten.
  • Aanvoer goederen kan via de Pijpstraat

Financiƫle gevolgen.
Het aannemen van deze motie zal de gemeente aanzienlijk minder geld kosten dan de voorgestelde 2.2 miljoen. In onderstaand overzicht staan de verschillen t.o.v. het plan zoals het nu voorligt.

Verkoop Novypand 400.000
Verkoop Oude bankgebouw 250.000
Niet aankopen weitje 300.000
Totaal extra opbrengsten
950.000

Nadeel van deze variant is dat het gewenste zicht op het dorpsplein vanuit de jachthaven grotendeels wegvalt, maar dat weegt voor de VVD niet op tegen de voordelen van een realiseerbaar plan dat bijna een miljoen euro oplevert. En dat is in het belang van heel Menterwolde.

Tags:

4 Responses to “Keuze centrum van belang voor heel Menterwolde”