Raad Menterwolde verdeeld over herindeling

In een lange raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Menterwolde met een kleine meerderheid gekozen voor herindelen met Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Veendam. Slechts 7 raadsleden stemden vóór. De mogelijkheid om te herindelen met Oldambt is opengehouden. 

130228-Herindeling3De VVD diende een motie in om alleen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren te herindelen. Deze werd sympathiek ontvangen, maar alleen ChristenUnie en CDA stemden vóór. Ook de tweede voorkeur van de VVD, herindelen met Oldambt erbij, haalde niet de meerderheid.

De VVD heeft haar keuzes op inhoudelijke gronden gemaakt en onderbouwd. De volledige bijdrage over dit onderwerp leest u hieronder.

Bijdrage raad 12-12-2013 // Herindeling

Voorzitter, vandaag komen we tot een besluit na een discussie van jaren. De discussie kwam in een stroomversnelling toen de Provinciale Staten in 2011 de handschoen naar de gemeenten wierpen. De VVD Menterwolde heeft die handschoen toen opgepakt en stelde voor om de gemeente Menterwolde op te splitsen. Dat plan viel bij vele burgers toen in goede aarde.

Het gesprek met die burger hebben we in de tussentijd gewoon voortgezet. Langs het voetbalveld, op het schoolplein. Met een kopje koffie in een zaaltje of een biertje op het dorpsplein. Daarnaast hebben we ons als raadsleden door kilo’s rapporten, notities en opiniestukken geworsteld om uiteindelijk alle belangen goed te kunnen afwegen. Want dit is waarvoor we gekozen zijn: om besluiten te nemen voor de bevolking. Dit is onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger.

Voorzitter, de discussie over ‘wie gaat met wie’ spitst zich voornamelijk toe op aantallen, op ‘robuustheid’. Wat de VVD af en toe wel miste in de discussie was de zoektocht naar hoe gemeenten elkaar nu en in de toekomst kunnen versterken. Wij werken nu samen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Elk van die drie partners heeft zijn sterke en zwakke punten. En binnen die samenwerking maken we gebruik van elkaars sterke punten. Zo komen we verder en we hopen dan ook dat die lijn in de toekomst verder wordt uitgebouwd.

Het toevoegen van een extra partner maakt zo’n samenwerking per definitie ingewikkelder. Wij hebben nog nooit gezien dat een goedlopende samenwerking probleemloos beter werd met een extra partner erbij. Dat is een aandachtspunt voor de toekomst. De bestuurscultuur dient daarbij meegenomen te worden, zoals het rapport van de cie Janssen al treffend aangaf.

Voorzitter, [inlinetweet prefix=”” tweeter=”” suffix=””]voor de VVD staat voorop dat de troika Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde bijeen blijft.[/inlinetweet] Wij zijn altijd van mening geweest dat in deze samenwerking onze burgers en bedrijven de beste kansen hebben om zich te ontwikkelen. Als er dan toch een partner bij moet, welke dan?

Haren is afgevallen, en dat is jammer omdat daar economisch en inhoudelijk mooie kansen lagen voor alle vier die gemeenten.

Veendam dan? Ook daar liggen economisch best kansen, bovendien ligt het voor ons lekker dichtbij. Maar het is wel heel moeilijk als twee grote kernen als Hoogezand en Veendam samen moeten gaan terwijl één dat gewoon niet wil. Dat is niet een goede basis voor een gelukkig huwelijk. Dat zou nog lang kunnen doorsudderen. De dorpen van Menterwolde dreigen dan het kind van de rekening te worden. Niet voor niets heeft ons college al eerder aangegeven liever niet twee stedelijke kernen in de nieuwe gemeente te hebben. Bovendien zou Veendam dan de jarenlange samenwerking met Pekela moeten opgeven.

[inlinetweet prefix=”” tweeter=”” suffix=””]Het Oldambt is de gedroomde kandidaat voor Hoogezand-Sappemeer. Dat vindt het Oldambt zelf ook en Stadskanaal hoopt daar ook op.[/inlinetweet] Die willen namelijk graag met Veendam. Ook hier liggen kansen. De A7 is een belangrijke verkeersader waarlangs economische activiteiten plaatsvinden. Bovendien zouden we dan heel misschien alsnog een Factory Outlet Centrum binnen de gemeentegrenzen hebben.

[inlinetweet prefix=”” tweeter=”” suffix=””]Een keuze voor een partner zou voornamelijk op inhoud gemaakt moeten, niet op emotie. Voor de VVD staan economische kansen voorop.[/inlinetweet] We maken een keuze voor onze burgers, de inwoners van onze dorpen. En dan zien wij de meeste kansen langs de A7. Als kleine gemeente willen we graag dat de grotere kernen oog blijven houden voor onze dorpen. Andersom mogen wij dan ook best oog voor hun belangen hebben. Bij een goede samenwerking tussen Hoogezand en Winschoten liggen wij met de Gouden driehoek heel strategisch in het midden. Dat gaat activiteit en werkgelegenheid opleveren. En dus kansen voor onze burgers en bedrijven.

Voorzitter, tot slot wil ik u graag nog even wijzen op een omissie in uw voorstel. In de laatste alinea van paragraaf 3 staat: ‘Opvallend was dat niemand van de 150 aanwezigen zich heeft uitgesproken voor een herindeling met de gemeente Oldambt.’
Wij hebben het verslag van de dorpenronde er toch maar even bijgepakt en lazen daarin bij de bijeenkomst in Noordbroek:
– De voorgestelde Compagnie-variant, maar dan zonder Pekela en met Oldambt.
– Liever met Oldambt dan met Veendam.
– Opdelen van de gemeente met het Winschoterdiep als scheidslijn.
En bij de bijeenkomst in Muntendam stond zelfs: ‘Er worden verschillende opties genoemd, waarbij ook gevoelens een rol spelen. Herindelen met Veendam wordt door velen afgewezen

Voorzitter, de zin dat niemand zich heeft uitgesproken voor Oldambt klopt eenvoudigweg niet. Het is gewoon niet waar. Tegelijkertijd wordt het wel als zwaarwegend argument opgevoerd om voor Veendam te kiezen. Dat kan natuurlijk niet. Daarom willen we als amendement indienen: het schrappen van de laatste alinea van paragraaf drie van het collegevoorstel.

No comments yet.

Leave a Reply