Verkiezingsprogramma 2014: voor een toekomstbestendig Menterwolde!

De toekomst van Menterwolde… … Het komt er nu op aan!

Het is er op of er onder voor Menterwolde. Het gemeentelijk beleid van de komende vier jaren
zal bepalend zijn voor de positie die Menterwolde straks zal innemen. Hoe we ook over een
herindeling denken, dat het gaat gebeuren staat vast. En de keuzes die in de komende periode
gemaakt gaan worden bepalen de toekomst van onze voorzieningen, de hoogte van onze
lasten en de leefbaarheid van onze gemeente Menterwolde!

Wij zijn klaar om met u die juiste keuzes te maken. Om te zorgen voor regionaal belang van
onze voorzieningen zodat de nieuwe gemeente ze zal willen behouden, voor een goed
ondernemersklimaat, voor lagere lasten. Kortom: voor een toekomstbestendig Menterwolde!

Als fractievoorzitter ben ik enorm trots op de lijst waarmee we deze verkiezingen in gaan. Een
ideale mix van gedreven en super gemotiveerde nieuwe jonge mensen, afgewisseld door
broodnodige dossierkennis en doorgewinterdheid van ervaren leden. Ieder met zijn of haar
specialiteit. Dit staat voor degelijkheid in samenspel met creativiteit, voorwaarden voor het
voortzetten van de weg die we voor Menterwolde zijn ingeslagen. Denken in kansen in plaats
van het zien van beren op de weg. En dat heeft resultaat gehad! Wij willen daar graag mee door
gaan en dat kan met onze lijst! De lijst van Menterwolde VVD!

De afgelopen vier jaren heeft u ons kunnen afrekenen op de keuzes die we gemaakt hebben en
op wat we met u voor elkaar hebben gekregen. We hebben onze verantwoordelijkheid
genomen, ook bij het nemen van soms zeer moeilijke besluiten. Altijd met uw belang voorop. En
zo hoort het!

Met gepaste trots presenteren we onderstaand verkiezingsprogramma. Een programma dat
wordt gedragen door onze fractie, alle leden van onze groslijst en het voltallig bestuur van
Menterwolde VVD. ‘Menterwolde VVD voor een toekomstbestendig Menterwolde!
Namens Menterwolde VVD,

Uw fractievoorzitter,
Chris Ubels
Klik hier voor het verkiezingsprogramma: VVD verkiezingsprogramma 2014

 

VVD 2014

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply