Even voorstellen: Christian Bessembinders

Even voorstellen…

Christian Bessembinders

Christian Bessembinders

Mijn naam is Christian Bessembinders, 41 jaar. Ik woon al bijna mijn hele leven in het prachtige dorp Meeden. Via Dr. Dreesplein, Hereweg en nog een keer de Hereweg woon ik nu aan de Badweg samen met Marian en dochter Jette (5).

Na mijn opleiding Bedrijfskundig Management in Groningen ben ik de IT ingerold en werk nu met veel plezier als IT Procesmanager bij ApplicationNet in Groningen, dé aanbieder van online werkplekken. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het coördineren van wijzigingen en onderhoud voor de online werkplekken van klanten.

Al jaren ben ik betrokken bij verschillende activiteiten in Meeden. Voor tennisclub TIOLO ben ik al 25 jaar actief in verschillende functies, de laatste 5 jaar als voorzitter. Verder heb ik in het bestuur gezeten van het Nutsdepartement in Meeden en ben ik betrokken bij enkele activiteiten van de Dorpsraadcoöperatie.

De laatste jaren wordt het als gevolg van krimp en bezuinigingen steeds lastiger om het voorzieningenniveau in de kernen op pijl te houden. Voorzieningen die nodig zijn om een dorp zoals Meeden of Noordbroek leefbaar te houden voor alle leeftijdscategorieën. Ik wil mij inzetten, ondanks de veranderende omstandigheden, de kernen aantrekkelijk te houden om in te wonen.

Er zal de komende jaren goed nagedacht moeten worden op welke manier het mogelijk is om noodzakelijke voorzieningen voor een dorp te behouden. Duidelijk is dat niet álles meer kan dat twintig jaar geleden nog wel mogelijk was. Dat de inwoners van een dorp hun steentje meer moeten bijdragen is voor mij een vanzelfsprekendheid. De inzet van inwoners voor zwembad de Kolck in Meeden is hier een prachtig voorbeeld van! Slimme nieuwe ideeën en samenwerking tussen verschillende partijen zijn hierbij essentieel. De gemeente zal moeten faciliteren om initiatieven te ondersteunen. Een ander belangrijk onderwerp voor de komende jaren in Meeden is de totstandkoming van één (Brede)school.

Vijftien jaar geleden ben ik voor de VVD in de lokale politiek gestapt. De laatste jaren minder actief maar naar aanleiding van wat er de laatste jaren op voorzieningenniveau in Meeden speelt heb ik besloten om weer actief mee te doen. Tot 2010 ben ik acht jaar secretaris geweest van de VVD afdeling Menterwolde.

Ik wil mij gaan zetten voor een duurzame toekomst voor Menterwolde door:

–    Optimalisatie van de leefbaarheid in de kernen van Menterwolde

–    Instandhouding van de kritische voorzieningen op een toekomstbestendige en duurzame manier

–    Het bereikbaar maken en/of houden van overige (regionale) voorzieningen

–    Georganiseerde burgerinitiatieven die realistisch zijn te ondersteunen en te faciliteren

–    Realisatie van één (Brede)school in Meeden

–    Werk te maken van een snelle digitale infrastructuur (glasvezel)

–    Het bereikbaar maken én houden van werkgelegenheid in de regio

–    Een optimaal en efficiënt gemeentelijk apparaat, dienstbaar voor de inwoners

–    Het bevorderen van economische ontwikkeling voor grote én kleine bedrijven (zzp)

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply