Voorstellen: Jan Batelaan, wethouder en lijsttrekker Menterwolde VVD

Jan Batelaan, 39 jaar

Jan Batelaan

Jan Batelaan

Woont in Zuidbroek
Getrouwd, twee kinderen van 4 en 2 jaar.

In het dagelijks leven: wethouder namens de VVD Menterwolde

Met veel plezier en enthousiasme ga ik voor u aan de slag als lijsttrekker van de VVD in Menterwolde.

Met ons team van gedreven kandidaten, die zich hier aan u voorstellen, vragen wij uw steun voor een goed verkiezingsresultaat op 19 maart 2014.

Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.

Voor mij is de VVD een partij die inwoners en ondernemers vrij laat in hun doen en laten, wel binnen de grenzen van de wet. Vrijheid betekent ook dat iedereen zoveel mogelijk voor zichzelf en voor een eigen inkomen zorgt. In Menterwolde maakt de VVD zich hard voor werk, werk en nog eens werk, zodat iedereen zijn eigen huishoudboekje op orde kan houden. Als het echt even tegenzit is er een vangnet voor iedereen.

Al tientallen jaren hebben fractie-, raadsleden en wethouders voor de VVD hun verantwoordelijkheid genomen en zich ingezet om Menterwolde steeds beter te maken. Niet alleen door zuinig om te gaan met uw belastinggeld, maar ook door waar mogelijk kansen te pakken die bijdragen aan de voorzieningen en de leefbaarheid in Menterwolde.

Stap voor stap als college en Raad projecten oppakken en realiseren, zoals centrumplan Zuidbroek, MFC Noordbroek en straks ook in Meeden een functioneel gebouw. Het gaat niet altijd even makkelijk, bijvoorbeeld als de eigendomsverhoudingen roet in het eten gooien (Nije Hörn), maar aan de andere kant slagen we er samen met u in er iets moois van te maken, zoals met de Heemtuin Muntendam.

Geen reden voor de VVD om achterover te leunen: er staat veel op het spel de komende jaren (bijvoorbeeld de landelijke taken die naar de gemeenten overgaan en de gemeentelijke herindeling) en ook deze verkiezingsronde staat uw VVD in de startblokken om er samen met u er het mooiste van te maken.

Zoals u van de VVD mag verwachten zijn belangrijke punten een lagere OZB, werkgelegenheid in de regio, een beter ondernemersklimaat en veiligheid voor ons en onze kinderen. Dit zijn natuurlijk niet de enige punten waar u ons op aan mag spreken: ik verwijs graag naar ons programma. Ik ben trots op onze gemeente en op ons team. Samen met u werken wij aan Menterwolde!

Jan Batelaan, lijst 2
Menterwolde VVD

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply