Mijn naam is Jan Jouke Bouma

Jan Jouke BoumaBeste Menterwolmers,

Mijn naam is Jan Jouke Bouma. Ik ben 37 jaar en woon samen met mijn vriendin Trusanne Meinders en mijn dochter in Zuidbroek. Ik ben geboren in Heerenveen, heb ongeveer 15 jaar in en om Assen gewoond en de laatste 10 jaar woon ik in Zuidbroek.

Ik ben werkzaam als interim projectmanager in Vianen. Mijn werkgebied is geheel Nederland en reis dus veel. Naast mijn werk ben ik als het even kan aan het klussen of aan het golfen. De één om gewoon lekker bezig te zijn (en op een boerderij is altijd veel te doen!) de ander om gewoon lekker met vrienden en collega’s een spelletje te spelen en buiten te zijn. Tevens is deze ‘sport’ makkelijk te beoefenen als je van huis bent.

Waarom in de politiek?

De reden hiervoor is heel simpel. Er zijn in Menterwolde veel ontwikkelingen. Ik woon er en dus wil ik mijn steentje bijdragen. De één kiest ervoor om vrijwilligerswerk te doen en ik kies er voor om via de politiek te proberen onze gemeente leefbaar te houden. Mijn uitgangspunt is dat we hier met ons allen wonen en hier het met elkaar goed moeten hebben. Goede voorzieningen, voldoende werkgelegenheid en een gemeente waar ik mijn kind wil laten opgroeien.

Wat zou ik graag willen bereiken?

Politiek is samen werken met andere politieke partijen. Iedereen heeft zijn eigen mening. Dus om samen een college te vormen zal je compromissen moeten sluiten.

Maar als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik het volgende de inwoners van Menterwolde gunnen:

–          MFC’s of brede scholen voor alle dorpskernen. Hierin is ruimte voor bijvoorbeeld een school, bibliotheek, sport, dorpshuis en overige activiteiten.

–          Meer ondernemers die zich vestigen langs de A7. Meer ondernemers zal meer werk en bedrijvigheid betekenen.

–          Dat we onze zwembaden en sportvoorzieningen kunnen blijven behouden. Nu en in de toekomst!

–          We moeten inzetten op duurzaamheid. Het zou fantastisch zijn als onze gemeente meer werk zou maken van duurzame energie. Maak bijvoorbeeld mogelijk dat agrariërs hun grond gebruiken voor velden van zonne-energie.

–          Een lagere OZB. Ik ben van mening dat we veel efficiënter en effectiever kunnen omgaan met ons gemeenschapsgeld. Dit hoeft echt niet gepaard te gaan met minder voorzieningen of minder zorg. We kunnen wel beter omgaan met wat we hebben. Als we dat doen kan de OZB ook omlaag. In maart hebben we de rekening weer gekregen, dit kan toch echt wel lager!

In onze gemeente wonen ruim 12.000 mensen. Ieder van ons heeft een eigen mening. De één stemt links, de ander recht en weer een ander stemt niet. Dit respecteer ik natuurlijk. We zijn allemaal verschillend, maar samen moeten we blijven werken aan het mooie Menterwolde.

Jan Jouke Bouma

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply