Raad minus VVD neemt motie WeDeKa aan

gemeentehuis MenterwoldeDonderdagavond 11 december is in de raad van Menterwolde door een grote meerderheid, alleen de VVD was tegen, een besluit genomen waar wij als VVD grote moeite mee hebben. In een tijd van bezuinigingen met verlies van banen in onze organisatie wordt voor de komende jaren een beslag op de begroting gelegd van maar liefst 1,7 miljoen Euro om 18 mensen een vaste aanstelling bij WeDeKa te geven. Dit terwijl de meeste van deze mensen kunnen worden begeleid naar echte banen. Deze mensen zijn nu veroordeeld tot een leven lang werken voor WeDeKa zonder uitzicht op verbetering van hun situatie. Iedere prikkel is weggenomen. Onze sociale dienst wordt alom geroemd voor haar doeltreffendheid en staat maar liefst nummer 3 in de ranglijsten. Deze sociale dienst is uitstekend in staat, zeker met bijvoorbeeld een bedrijf als WerkPro, om deze mensen verder te helpen in hun loopbaan en verdient ons vertrouwen.

Maar in plaats daarvan confronteert deze meerderheid de raad met een dwangbuis en zitten we straks in het strafbankje. Een dwangbuis omdat we qua financiële ruimte nergens meer heen kunnen en het strafbankje omdat we als gemeente verplicht zijn een sluitende begroting te leveren. De provincie zal niet de andere kant op kijken. En terecht, zonder dekking kun je geen geld uitgeven. Wij vinden dat je als volksvertegenwoordiging de gemeenschap niet serieus neemt door zo met hun geld om te gaan. We leren onze kinderen zelfs dat je zonder geld niks kunt kopen!

Wat wij echt niet kunnen begrijpen is dat er bijvoorbeeld niet gekozen is voor het nemen van deze maatregel voor de 3 personen die het wel nodig hebben, zodat het financieel nog een beetje haalbaar was gebleven. Nu zijn ook deze 3 mensen hoogstwaarschijnlijk de dupe.

Menterwolde was zo goed onderweg, een goed gedurfd beleid was in de vorige periode ingezet.

Dit is de spreektekst die door Mieke Bos gisteren met verve is uitgesproken.

Voorzitter,

De VVD heeft grote problemen met het idee dat de werknemers van Wedeka betaald worden door onze gemeente.

Dit wil elk bedrijf wel. Toch? Gratis werknemers.

Het komt er op neer dat wij de lasten dragen en dat Wedeka de lusten heeft. De gemeentelijke bijdragen worden lager door de productiviteit van de medewerkers daar, maar toch Menterwolde betaald de lonen en krijgt hier niet voldoende diensten voor terug.

De verdiensten gaan naar Wedeka.

Onze gemeente staat bovenaan in de top drie van beste sociale gemeenten in Nederland.

De VVD heeft vertrouwen in onze eigen sociale dienst.

Er wordt momenteel keihard samen gewerkt met Werkpro aan nieuwe mogelijkheden.

Zijn wij in staat om deze mensen binnen onze eigen gemeente te plaatsen?

Is dat dan voor onze gemeente goedkoper?

Krijgen we de productiviteit in onze eigen gemeente? Dus de lusten en de lasten binnen de grenzen?

De diensten die dan verricht worden blijven op die manier ten gunste van onze gemeente. En dan is er de mogelijkheid van doorstroming naar regulier werk.

Voorzitter, wij vinden de motie zoals hij hier voorligt denken op korte termijn Op korte termijn is het verlies minder groot, want we krijgen subsidies, maar op de langere termijn nemen die subsidies af en moeten we meer bijdragen aan de Wedeka.

Deze mensen nu een vaste baan aanbieden lijkt op dit moment heel mooi, maar het kan toch niet zo zijn dat deze mensen hun leven lang zonder ook maar enig arbeidsperspectief werkzaam blijven bij Wedeka.

Uitstroomcijfers geachte voorzitter, die zouden we graag in historisch perspectief zien… Welke uitstroom is er in de afgelopen jaren gerealiseerd? Want de wedeka is hier al langer mee bezig en wist wat er van haar verwacht mocht worden..

Zijn deze mensen werkelijk nergens anders aan het werk te krijgen?

Nemen zij straks de plek niet in van degenen die het echt nodig hebben?

De VVD staat achter het idee van de SW bedrijven maar vindt dat de plaatsen daar uitsluitend bestemd zijn voor mensen die nergens anders KUNNEN werken.

Voorzitter,

Tot op heden hebben wij alleen nog maar de berekeningen van Wedeka gehoord.

Wij kunnen deze berekeningen tot op heden nergens aan toetsen.

Wat wel voorligt is, dat er in de vorige periode afspraken gemaakt zijn. Afspraken waar beleid op gemaakt is. De VVD houdt zich graag aan gemaakte afspraken.

Dit geintje gaat onze gemeente 1,7 miljoen kosten.

Hier kan en wil de VVD geen verantwoording voor dragen.

Wij zullen deze motie dan ook niet steunen.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply