MG en SP zetten VVD vooropgezet uit coalitie

gemeentehuis MenterwoldeGisteren is er in Menterwolde een einde gekomen aan de coalitie SP, Menterwolde Gewoon en VVD. Een schadelijke gebeurtenis voor Menterwolde en voor haar inwoners. Een gebeurtenis die de VVD graag had willen voorkomen.

Na het vertrek van VVD wethouder Batelaan gaf de fractie van de VVD aan de coalitie, omwille van de bestuurbaarheid van de gemeente en het belang van alle inwoners, te willen blijven steunen.

We deden dit ondanks het zware financiële dossier dat er aan zit te komen. De kadernota en de daaruit voortvloeiende begroting voor 2016. We deden dit ook ondanks het feit dat we tot nu toe geen enkel voorstel vanuit het college hadden waaruit blijkt dat men werk maakt van efficiëntiewinst op het sociaal domein. Er is vanuit het college simpelweg nergens actie te bespeuren waaruit de wil tot het uitvoeren van de decentralisaties blijkt. Een veeg teken.

Wij hadden vertrouwen in de raadsleden van de coalitie dat we samen met het college deze slagen nu konden gaan maken. We gingen er van uit dat door het oponthoud dat was ontstaan nog geen concrete acties klaar waren om met de raad te delen, maar dat men wel op het punt stond dit te doen.  We hebben ook wel wat voor de kiezen gehad!

Ongeveer anderhalve maand geleden hebben we in een coalitieoverleg uitgesproken dat de rek uit de begroting is, de voorzieningen kunnen niet verder onder druk komen te staan, de leefbaarheid zal onaanvaardbare schade oplopen, indien het kleine deel van de begroting waar de raad over gaat verder wordt ingeperkt. Het dorpshuis in Meeden bijvoorbeeld, waar de VVD middels een motie 2 miljoen voor reserveerde, zal er dan niet komen. Wegenonderhoud zal onder de maat komen met alle ongelukken van dien. Sportvoorzieningen zullen moeten sluiten. In perspectief: De totale begroting van Menterwolde is ongeveer 30 miljoen. De raad gaat nog over ongeveer 3 miljoen. De reserve van de gemeente wordt in de concept kadernota verder leeggezogen waardoor het weerstandsvermogen, het vermogen om klappen op te vangen, onder de verantwoordelijke grens zal komen.

Hierdoor staat de VVD op het standpunt, een kwestie van een simpele rekensom, dat tekorten op het sociaal domein toch echt in de 27 miljoen gevonden moeten worden waar de raad niet over gaat. Het domein van de wethouder sociale zaken. Dat doet niets af aan het uitgangspunt dat mensen voor stenen gaan. Het college is degene die door het uitblijven van het geven van uitvoer aan het decentralisatiebeleid de mensen tekort doet. Men houdt vast aan het oude inefficiënte beleid en berokkend daarmee grote schade aan de zorgvrager. Mensen. Mensen die zorg moeten krijgen die men NODIG heeft. Men wil mensen zorg blijven geven waar men RECHT op heeft. En daarmee worden de mensen, mensen, geen dienst bewezen. Mensen die zorg NODIG zijn staan achteraan omdat het electoraal niet uitkomt de waakhond te zijn waar de zwaksten zo naar hunkeren. Een waakhond tegen verspilling van het schaarse goed dat ‘zorg’ heet. Mensen die over een veilige weg naar hun werk of enige verzetje willen, de kaartclub of de sportvereniging in een dorpshuis dat er vanwege het geven van voorkeur aan koppen in de krant nooit zal komen. Mensen die vanwege foute prioriteiten niet meer in de gemeente kunnen zwemmen. Sportverenigingen die nergens meer terecht kunnen.

Wij dachten dat we met college en coalitie op één lijn zaten. Dit is niet de weg. Totdat we, na het vertrek van Batelaan en na het door ons in het openbaar uitspreken van loyaliteit, een ‘convenant’ ter ondertekening kregen voorgelegd. Een stuk vol mooie woorden waar we volledig achter staan. Op een punt na. De bepaling dat het sociaal domein bij het behalen van de bezuinigingen en dus de efficiëntie op de allerlaatste plek staat.

Een klap in ons gezicht. Een klap in het gezicht van u, de inwoner van Menterwolde. U heeft namelijk het volste recht op de volledige inzet om de zorg, die steeds schaarser wordt, efficiënter te laten verlopen. Zodat er straks ook nog zorg is voor degene die het nodig heeft!

In de media doet men haar best te verkopen dat het slechts gaat om ‘uitspreken van bestaand beleid’. Het is nieuw beleid. Destructief, waar enkel constructieve mensen de gemeente vooruit kunnen helpen. Men wil doen geloven dat het niets om de hakken heeft, dat convenant, en dat er zeker geen reden is om als ondertekenaar van het coalitieakkoord niet ook dit te ondertekenen. Dat de VVD er geen zin meer in heeft.

Maar als het allemaal niets voorstelt, waarom dan opnemen in een zwaar middel als een convenant, terwijl we openlijk onze loyaliteit hadden uitgesproken? Waarom daarbij de toevoeging dat het tekenen bij het kruisje of OPKRASSEN is?

Men wist dat de VVD voor de hele bevolking op komt. Dat wij dit wanbeleid niet kunnen steunen. En juist daarom heeft men dit nieuwe beleid in het convenant gezet. Opdat wij niet zouden tekenen. Opdat de coalitie zou vallen.

En daarmee heeft men de gemeente een onvergeeflijke slag toegebracht. Een dure slag. Een onnodige slag. Een domme slag.

Wij, de VVD, hebben ons steeds constructief opgesteld, naar ieder raadslid dat het belang van de gemeenschap voor ogen had. Dat blijven we doen. Dat zit in onze genen. Dat blijven we doen. Ook als er straks een heel nieuw college zit. In het belang van u en uw gemeente.

Chris Ubels

VVD

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply